Vegmyndighetene har forlengst gitt ordre om at samtlige dekk som blir skiftet ut fra bilparken skal skjæres opp i sidene. Grunnen er at det kan være usynlige skader, slik at de blir farlig å bruke. Riktig nok kasseres dekk som kan kjøres på lenge ennå, men alt blir skjært opp i sidene.
dekkole
Alt av dekk blir stukket hull i på sidene uansett stand når de skiftes ut sier Thomas Olsen Aasen (t.v) og butikkleder på Big  Wheels i Vågen. Noen lapper vel også sidene så lenge banen ser bra ut (se under)