Den gamle fine alléen av store trær på Slatlem på Bergsøya har måtte vike for bredere vei og asfalt. 2 felt opp Havnabakken blir det også.
alleslat
Den flotte alléen på Fv 285 rundt Bergsøya er hugd ned. Nå blir det asfalt her. (Foto: Lars Olav Havnen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her