Det har blitt skikkelig dreis på tilkomst og bygninger på Stavnes Fyrstasjon etter at en venneforening tok over etter en dykkerklubb som har vært der i mange år. De har fått lagt utover vannledning på rundt 1 km  fra vassverket, veien på samme lengde er gruset satt i stand ,og huset ved fyret er pusset opp. Det er lokale firma som står bak sponsing her. Flytebrygge for besøkende med båt er lovt sponset fra et lakseoppdrettfirma.
feu 4
I morgen kommer det kanskje til å passere 3000 besøkende i turboka på Stavnes.
feu 2
Stavnes Fyrstasjon ble første gangen satt i drift i 1842. Det har vært senere ombygging og modernisering. Huset til høyre er bygd i 1953, der fyrvokter og assistent fikk skikkelig boforhold. Fyret ble automatisert i 1976. I bakgrunnen Brunsvika i Kristiansund.
feu 8
Fyrstasjonen slik den var antagelig fra starten av. Huset her ble revet og solgt til Henda på Averøy i 1953. Også selve fyrstasjonen og lykta ble revet og forandret.( Foto: Stavnes Fyrs Venner)
feu 1
En utpost 2,5 km unna byen i luftlinje. Mange tar turen her .
feu 6
I dag passerte "Rignator" fyret da BN var en tur der for å se.
feu 3
Huset på haugen ved selve fyret er malt og satt i stand.
feu 5
Vertskap i dag var f.v Judith Nygård,( styremedlem venneforeningen) Jakob Arne og Eva Dahlen, der Jakob Arne har hatt slekt her på sent 1800 tallet som var fyrvokter.
feu 7
Veien ut hit er omlag 1 km. Den er blitt gruset, og barnevogn går til nød å ha med. (Spesielt slike med lufthjul)
feu oe
Lokale familier tar gjerne en søndagstur her. I dag hadde f.v.May-Britt Stensønes, Ole Jonny Bjerkestrand, Even André H. Valde og Fiona Valde fra Øksenvågen vært en tur utom fyrstasjonen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her