En person er kjørt til legevakt i ambulanse etter en kollisjon i krysset på FV 64 på Vevang i 12:30 tiden. To biler var involvert, hvor den ene havnet ute på et jorde. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader på personen i den ene bilen.
ex 1
Det var i dette krysset kollisjonen skjedde.
ex 2
Bilen som havnet utafor veibanen etter smellet.