”Skips-quiz” på medlemsmøtet hos skipsfartshistorikerne torsdag kveld.

 Under kveldens møte blir det ”skips-quiz” hvor maritime uttrykk er gjennomgangstemaet.

Som sist setter vi sammen grupper som jobber seg gjennom spørsmålene.
norsk skipsfart
"Framnæs" fergen i 1925. Snart kommer nybygd kopi til å smykke havna i Kristiansund.

 Rik på erfaringen fra den første ”Quiz” som ble gjennomført i februar, er vanskelighetsgrad endret. Denne gang spørres det ikke om gamle dampskip fra 1800-tallets Kristiansund.

Vi håper denne varianten av Quiz kan bli vellykket og medlemmene ønskes velkommen til å delta.

Formann Thor Olav Olsen lover premie til beste lag og gratis kaffe og kaker til deltakerne.

 Møtet er for øvrig det siste i dette semesteret. Etter ferien starter vi opp siste torsdag i august.