Lesere gir melding om at de røde makeringslysene på den 60 meter høye telekommunikasjonsmasta på Vardefjellet ikke har virket på flere døgn.
brav 2
Om det skyldes feil eller oppdateringer kjenner vi ikke til.
brav 14
De røde lysene er for å markere hindring for flytrafikken. 60 meter på Vardefjellet er høyt til værs, og lysene skulle absolutt ha vært i funksjon.