Bomstasjonen på tunnelen til Averøya er ikke helt stengt. I middagstiden onsdag var det bemanning her, for de som ikke er organisert går sine vakter. Etter det BN kjenner til skal det dreie seg om en ansatt. Ellers er streilken i Arbeidsmandsforbundet og vekterne fastlåst, slik at større deler av døgnet kan man foreløbig kjøre fritt.
brat
Her måtte betales endel av onsdagen. Det har vært stortrafikk her de siste dager. 2900 biler passerte siste døgn. Tapet an slås til 100.000,- kroner i døgnet gjennomsnittlig ved at vekterne streiker.