Da er arbeidet i gang med å bygge vei fra Makrellsvingen til det nye Dakabuktafeltet. Veien går mellom KFK banen og den sørligste blokka. Veien her skal være en foreløbig tilkomstvei; hovedinnkjøringen til feltet skal gå fra området ved rundkjøringen ved Atlanterhavstunnelen.
mgb 1
Veien skal gå rett gjennom denne MG bunkeren fra 2.verdenskrig. Om det skal bores og sprenges i bunkeren, eller om den skal pigges i stykker med maskin er ikke kjent.
mgb 2
Denne blir nok stående. Her er vegger og tak 2 meter tykk armert betong. Nyveien kommer ved siden av denne her.