Det har vært gjort et stort dugnadsarbeid i forbindelse med at Bergsøya nå får en flott kunstgressbane for barn og ungdom. Øya som lå for seg selv med et fergeanløp i ny og ne til 1992, fikk et stort oppsving da det kom bruer og tunneler i absolutt alle retninger. Det bel tilflytting, og mange bygde bolig her. Det blir svært greit når bompengeperioden for Krifast en gang er over rundt 2025-2030 (som mange sier der inne).
bergsoey
Bergsøya har aldri hatt noe fotballag, men kanskje det gror fram noe når denne flotte kunstgressmatta på øya snart er i mål. Hvor den eksakt ligger er ikke opplyst .(Foto: Lars Olav Havnen)