Til unge menn kan det bli innført fartsperre i biler for å få ned dødstallene. Vegdirektoratet mener at en slik regel vil spare 40 liv i året. Det kan være snakk om økt motstand i gasspedal ved for høy fart, men det skal også finnes muligheter til toppfartssperre på kjørtøy skriver NRK på sitt tekst TV.

Vegmyndighetene vurderer å innføre fysiske hindinger i kjøretøy for å få ned farten hos yngere menn. Illustrasjonsbilde er fra en stygg ulykke på russiske veier fra Youtube. Fart 150 miles pr.hour.( Se under)