Først var det tamme ravner som ble etterfulgt av omtrent tamme delfiner på Atlanterhavsveien. Nå er det observert et dyr på Skarvøya som ikke hører hjemme her, nemlig grevling. Vi så grevlingen på natten for noen dager siden under det kraftige regnværet. Tydelige tegn på grevling er også å se blandt noen kjempesteiner midt på Skarvøya. Men det er et nattdyr, som trolig aldri blir å se på lik linje med ravnene og delfinene som var her.
gre 3Det var her ved steinura på Skarvøya grevlingen ble sett 8-10 m fra sykkelen. Foto ble umulig da den forsvant inne i ura.
gre 1
Vi fant er kadaver eller hode under de svære steinblokkene som kan være rester av en annen grevling. Noen som kjenner igjen dyrekraniet her ?
gre 4
Tydelige grevlingtegn 30-40 meter rundt dette stedet; snutegraving etter meitemark.
grev 12
Grevlingen ble sett her omtrent midt på Atlanterhavsveien.

ger 5
Etter å ha sett den utstoppede grevlingen Majken Hundhammer har fått inn på bruktbutikken Baggenbua på Vevang, er vi ikke i tvil om at dyret i de ytterste havsskjær er grevling.