Det er funnet en undergang under Wilhelm Dalls vei som er under omlegging ved Autoservice. En betongsjakt på tvers av veien er kommet fram under arbeide der. Wilhelm Dalls vei ble bygget under krigstiden, og det er antagelig noe tysk fiksfakseri denne sjakten. Like ved var det skytestillinger som også kom fram under arbeidet for noen måneder siden.

wdw

Betongkasse under gamle Wilhelm Dalls vei. Det er ikke noe bunker eller rørgate for kabler. Mest sannsynlig er dette en sprengsjakt for å sprenge veien i en håndvending , og da er det helt sikkert noe tyske greier.(Foto: Ronny Mahle)

kasbetong 2

Her er nye Wilhelm Dalls vei i 1947. Krysset er det Autoservice-området er i dag. De røde merker er tyske skytestillinger. Det er mellom disse og Autoservice denne sjakten ble avdekt nylig.

kastenbetong 3

Her er de såkalte Schützen-Lock ved Autoservice. I tillegg var det manuelle sperringer på Wilhelm Dalls vei ved at svære steiner kunne rulles ned på veibanen ved hjelp av stokker som stod klar. At de ytterligere hadde gjort klar sprengsjakt er ikke usannsynlig, heller sikkert.