Joralftunet på Snåsa

Tekst og foto Jan Arne Dammen

 

Stiftelsen Gjerstadhuset står for åpningen av barndomshjemmet til Joralf Gjerstad «Snåsakaill`n» lørdag 23.juni 2012.

 

Huset som ble bygd på 1800-tallet, huset kommunelegen fra 1924. Joralf Gjerstad ble født her 1926 og huset er nå restaurert slik det var den gang.

Joralf forteller at han her et avlappet forhold til at huset skal bli en turistattraksjon, men han ser fram til at huset blir tatt vare på.

Når man sitter her på Joralftunet så går tankene til alle de som gjennom årene har gått inn porten her, med et håp om å bli frisk. Mange fikk et bedre liv etter møte med Joralf og nå er det mulig å komme hit og ha en stille stund.

mainn 3

 Filleryene henger ute til lufting dagen før dagen.

 

Stiftelsen Gjerstadhuset er en ideell stiftelse som har som oppgave å ta vare på Gjerstadhuset

på Snåsa, som Joralf Gjerstad donerte til stiftelsen da den ble opprettet.

mainn 1

Joralf er glad at huset som han er glad i blir tatt vare på.

Stiftelsens formål er å ta vare på Joralf Gjerstads barndomshjem, gnr 50 bnr 1 festenr 27 i Snåsa kommune. Stiftelsen skal legge til rette for virksomhet som skal gjøre Joralf Gjerstads liv og virke kjent.

mainn 2

 På Joralftunet kan man ha en stille stund og tid til ettertanke.

 

Åpningen skjer lørdag 23. juni klokken 11.00

På talerlisten står bl.a. tidligere ordfører Arne Sandnes.

Foreløpig vil det bare bli åpent i helgene i sommerhalvåret.