Haugen mellom navigasjonsskolen og garasjen til sjåførlinja på St.Hanshaugen er avkledt for vegetasjon  og skal mest sannsynlig fjernes.

aust 1

Denne haugen har vært en hemsko for utvidelser her.

aust 2

I buskaset dukket det opp en tysk skytestilling. Under krigen var det en stor infanterileir her i området.

aust 3

Rester fantes ennå her som kamuflasjenett og patronhylser fra både 7,92 mm og 6,5 mm Krag. Merkelig hvor godt enkelte ting holder seg etter 70 år i vær og vind.