Vi har fått tilsendt et bilde med spørsmål om hvilket skip som ligger til ankers utenfor Nordlandet ukjent år, mulig mellom 1910-1920. Her kan sikkert noen skipshistorieinteresserte hjelpe. Norsk splittflagg er å se på dekket bak.

panzer