Dammene i Vanndamman er blitt full av alger. To av dammene øverst er både grønn og brun, og det er kraftig vekst langs breddene i Mellomdammen.

alg 1

Det er helt grønt vann her nå. Mulig er det noe som hører med når det blir litt varme.(?)Foto: Håkon Bloch

alg 4

Andre plasser vokser bunnen langs land til med et slags "ferskvanns-tang". I den store dammen lengst vest har folk faktisk sett relativt stor fisk av noe slag, så det er vel håp. (Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her