Dette bildet kom inn i natt og viser fergelemmen på Devoldholmen som er séget ned i sjøen. Hva som har skjedd her er ikke kjent. Kanskje ikke havnevesenet ikke vet om det ?

dev

Vi går ut fra at dette selvfølgelig må ha skjedd fredag den 13. ( Foto:Jonas Hjellnes)