En flott tursti fra Lasken til spaserveiene i Folkeparken ser ut til å være ferdig. Turstien er gruset, og går gjennom de fineste og mest uveisomme steder her ute. Arbeidet har gått litt upåaktet hen, og det skal være Norodd som har holdt på med dette. Et kjempefint tiltak.

fol 1

Det er lagt underlagsmatter og gruset oppå. Faktisk kan man spasere gjennom myr og skog i finsko. Man kan sikkert gå på tur her i storm, da trærne vil skjerme av sørvesten.

fol 3

Dreneringsrør er lagt, og en trebru var også laget over en litt større senkning i terrenget.

fol 11

Utsikten fra stien over Laskenområdet.

fol 2

Stien på kart som er nesten 800 meter lang og som er forbundet med de andre spaserveiene i Folkeparken.