I dag startet NRG folkene med arbeid ved krysset ved Nettbuss. Trær er hugd ned, og det er satt ut sperringer på veien inn til ex ICA Stortua. Dette krysset er lysregulert for gående, og er mye benyttet til skolen på eksempelsvis Goma.

w50 1

Det skjer ting ved det farlige gangfeltet her ved Nettbuss. Enkelte ganger er det håpløst å komme ut med kjøretøy her. 20.000 biler passerer på WD vei i døgnet.

w50 2

I dag flyttet man veibanen ved hjelp av sperringer.