I dag er Knut Garshol Klippfisk vendt tilbake etter 9 måneders ferd fra "ingenmannsland" 600 meter lenger bort i Fosnagata. Nå er han tilbake i " egne stillinger" i Rådhuset, og kan varte opp med den fineste klippfisk laget av norsk skrei.

kg30

Velkommen til alle her i Rådhusets underetasje hvor det er klippfiskverksted og butikk slik som før. Knut Garshol satser på stort sett ren klippfiskbutikk denne gangen. (Foto: Håkon Bloch)