En leser sendte noen bilder fra lunneplassen innerst i Sødalen på Frei med følgende tekst: Har noen råd til å renovere en bil kunne en kanskje tro de hadde en femti lapp til å kjøre på Hagelin for å kvitte seg med søppelet sitt.  Men her har noen svinepelser svinet det til og skulle fått et klekkelig forelegg. Må det settes opp bom for å hindre slik forsøpling i naturen? Frustrert turgåer, (skulle kanskje sett etter serienr. i døren)

soe 1

En turgåer fant dette lasset med skrot i Sødalen.

soe 2

kenn

Folk fra Bolga har vært og tatt vekk boss og stoffer på flasker og fat. Vi får altså opplyst av det fantes masse papirer og annet som henviser til de som har hivd det her.