Om det blir kamp om plassering av et felles sykehus for Romsdal og Nordmøre er ennå uvisst. Kanskje vi får beholde tilbudet for befolkningen rundt begge byer ? Det skal etter planen tas endelig avgjørelse på dette senere i høst, og det blir en spennende sak.

hus a 1

En tegnekonkurranse for skolebarn i forbindelse med årsrapport for Kristiansund kommune, var denne tegningen på servicekontoret svært aktuell. Det stod ikke hvem som har laget den.