Alle sundene inn til Kristiansund havn var fysisk sperret av solide vaiere med flytebøyer under krigen. På Nordholmen på Goma står festet ennå på holmen.

haka 1

Festet til stålvaieren på Nordholmen. Også på andre siden står betongfestet. Alle sund var sperret, og det vaktbåt ved sperringene.

haka 2 bb

Her denm tyske sperringen tvers over Marcussundet under krigen. Her måtte man melde seg til en kontrollpost på Øverlandbrygga i Nergata før man fikk slippe inn i havna.