Postkontoret på Futura går med i samme nedleggelsesprosessen som Postverket har satt i gang. Når det skjer er litt usikkert, men om et år, kanskje to er filialen også der borte.

post f

Postfilialen her på Futura vil forsvinne etter hvert. Det har vel noe med bruken å gjøre, ikke minst at mange tjenester utføres på data hjemme. Pakker og slikt blir det vel en råd med uansett. 1900 årsverk på landsbasis blir borte. der ligger usikkerheten hos mange som blir rammet. (Foto: Tuva Linge Angvik)