Her var en gammel kjenning på Vågekaia lørdag. En " ekte" folkevognbuss fra gamle dager. For denne er det ikke så mange å se på veiene lenger. Noe annet var det på slutten av 1960 tallet og utover. Da hadde annenhver turist fra mellomeuropa en slik når de kom på tur til Norwegen.

folkebuss

Fiin gammel Aargang: Antagelig fra tiden rundt 1965-68.

folkebuss 2

Her reisens mål på bakvinduet. Det står RG som kan være Regensburg, en av de eldste byer i Syd-Tyskland der bykjernen ble reddet tross svære bombeangrep mot flyfabrikken Messerschmidt-Werke under krigen.