Turister som tar en tur gatelangs i byen er ofte oppom Christiestøtten for å å se utover havna. Her står også brannvarslingsmetoden fra eldre tider, en brannkanon som vekket opp folk og tilkalte hjelp når det ble observert røyk eller ild. Kanonen stod på Innlandet der det var utkikkspost hele døgnet.

kannon 1

Turister ved brannkanonen som ble anskaffet i 1866 og ble restaurert i 1984.

Den ble brukt til det kom mer moderne varslingsanlegg som branntelegraf antagelig på 1930 tallet, mulig litt før. Siste kjente gang den var i bruk var så sent som i  april 1940 da mannskaper ble forsøkt varslet i forbindelse med brannkatastrofen og dem tyske bombingen.

kannon2

Mest sannsynlig siste gang kanonen var i bruk i 1940. (Utdrag av brannsjefens rapport fra bybrannen)

kannon 8 i

Brannkanonen stod her på Innlandet. Den hørtes over hele byen, og ble brukt til å alarmere brannmannskap. Til høyre huset med vinduer som var utkikkspost. Her var det en innretning som vakta måtte trykke på med jevnlige intervaller for å forvisse seg at den på vakt ikke sovnet.( Foto: Nasjonalbiblioteket)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her