Riksantikavaren er i ferd med å bli kontaktet vedrørende vern eller overtagelse av Bremsnes Båtbyggeri på Averøya. Jakob Arne Dahlen som eier trebåtbyggeriet sier til BN at det er ingen i slekta som ser seg mål å drive videre, og at han søker seriøse interessenter til å drive videre. Bremsnes båtbyggeri startet opp i 1914 og drev til rundt 1995. Båtene er velkjent på kysten som godt håndverk og solid konstruksjon. Om noen er seriøst interessert i å drive er det bare å ta kontakt , sier Jakob Arne Dahlen.

raj 1

Bremsnes båtbyggeri ligger på Bremsnes ikke langt unna fergetillegget.

raj 4

Jakob Arne Dahlen (t.v) har ingen til å overta, og er i ferd med å tilskrive Riksantikvaren om mulig overtagelse. Her fra de senere år ved reperasjonsarbeider på trebåt sammen med Douglas Wilmot.

raj 5

Båtbyggeriet kan overtas komplett med alt utstyr og verktøy, og i kulturhistorisk sammenheng er det svært viktig at det blir bevart for ettertiden sier eieren .

raj 3

Bremsnes skibsværft fra den tiden det ble startet opp. (Postkort)

raj 1965

Det går mange bremsneskuttere på kysten ennå. Her Nesna Kystlag sin  "Nesnakroken" fra 1965 med det tradisjonelle fiskemerke båtbyggeriet hadde på fartøyene forut ved baugen.(Foto: Nesna Kystlag)