Her noen båter utfor land og inne i havna det siste døgnet.

komm 2

M/S "Moholmen" er Oslo kystskipperskoles eget fartøy.

Fartøyet ble bygd ved Skålvikfjorden båtbyggeri i 1968 og levert til rederiet Trond Berntsen på Senja. Den gang med navnet Trondskjær II. Fartøyet ble først og fremst rigget for garnfisket på Ytre Senja, men ble også brukt til notfiske etter sei og sild.

I 2000 ble Trondskjær II solgt til rederiet MS Svein Frode A/S i Svolvær, som da døpte båten om til Moholmen.

I tillegg til garn og notfiske ble Moholmen nå også rigget for hvalfangst. Det ble drevet aktiv hvalfangst med fartøyet i sommersesongene, både på Finnmarkskysten, Barentshavet og Svalbard.

Da hvalsesongen 2005 ble avsluttet ble Moholmen strukturert - det vil si at kvotene som var tilknyttet fartøyet ble overført til rederiets nye fartøy.

Rederiet hadde nå, når Moholmen ikke lengre kunne brukes av rederiet som fiskefartøy, to muligheter. Den ene var å kondemnere fartøyet, og den andre å finne en interessert kjøper med tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Det var nå Oslo kystskipperskole kom i kontakt med selger. Men før et salg kunne godkjennes av Fiskeridirektoratet, måtte Riksantikvaren gi sitt samtykke gjennom å sette krav til at båten skulle betraktes som verneverdig. Samtykket ble gitt av Riksantikvaren, med krav om Moholmen for ettertiden måtte fremstå som en hvalfangstskute, slik den var da sesongen 2005 ble avsluttet.

komm 1

"Kommandor" kom til Kristiansund i går kveld.

komm 3

"Fugro Merdian" på vei ut . (Foto: Jarl A. Røbech)

komm 4

Stilige hurtigrute "Trollfjord" utenfor Karihola onsdag. (Foto: Jarl A. Røbech)

komm 5

"Edda Frende" med mat til sokkelen må vi kunne unne oss nå i agurktiden.