Regjeringen kaster inne en brannfakkel til  de som vil bo utenlands etter å ha gått av med pensjon.  Man skal nå se på mulighetene for å justere trygdeytelser etter kostnadsnivået i mottakernes hjemland. Arbeidsdepartementet har satt i gang en gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene i folketrygden ifølge Tekst NRK. Skulle det komme avkortelser av trygden fordi man bor i utlandet, vil det ventelig bli et oppstyr uten like.

isoerlige

Mindre i trygd etter et langt arbeidsliv hvor en vil bo i utlandet på svartvinteren eller fast,  kan bli litt av et styr. Regjeringen ser nå på muligheter for å avkorte trygden til pensjonister som ikke bor i Norge.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her