Aldersheimen på Langøya er under riving. Etter hvert skal det komme nye bygg på dette stedet. Bygningene her er over 30 år gamle , men har vel sakket akterut hva som kreves av fasiliteter nå til dags.

langoe

ravemaskin er i sving for å fjerne aldersheimen ute i øyene.