Brunsvikanet har mottatt en rekke meldinger vedrørende utforkjøingen på Hoset for et par dager siden der en bil ble liggende i grøfta. Vi kan ikke gjengi noe her, men vi har fått medinger om høy fart; endog måling av dekkspor i asfalten.

flomhoset

115 meter med spor i asfalten får vi opplyst fra lesere av Brunsvikanet.