En kanin holder til ute i småbåthavna i Donkarsundet. Om den er satt ut eller rømt er det ingen som vet.

kappkanin

Hvis noen savner en brun kanin så er den på Goma i småbåthavna dert. ( Foto: Svein Oddvar Møst)

kappkanin 2

I Vanndamman er det en and som har fått unger, og som har blitt isolert fra de andre endene og måsene i et eget bur. Ligger sikkert tynt ann andungene hvis måsene får tak i dem. (Foto: Knut Kristiansen)