Tekst/ foto: Jarl A.Røbech
Det finnes tusenvis av andre plasser enn midt i gangveien å lage bål på ute på Klubba.
Her bør de ansvarlige foreta en liten ryddeaksjon snarest. Dette er også  provoserende for andre som ferdes her.
baaliklubb
Å tenne bål midt på veien her i Klubba var unødvendig.
 
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her