Fra 1. januar 2011 ble Hitra kommune en del av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Dette samarbeidet innebærer at KNH skal ivareta ansvaret for planlegging, utbygging og drift av kaianlegg og havneinnretninger i Hitra kommune. Hitras næringsliv er i sterk grad bygd opp rundt havbruksnæringen. På Hitra finner du to av de største aktørene i Norge innen oppdrettsnæringen, Marine Harvest og Lerøy Midnor. Her ligger også verdens største krabbefabrikk, Hitramat. I regionen, Hitra og Frøya, slaktes 1/5 - del av Norges lakseproduksjon, og står for over 40 % av eksportverdiene for Sør-Trøndelag. 
hijoes

Det er store utbygginger på gang ved Trondheimsleia som her ved Jøstenøya på innersiden av Hitra. Kristiansund Havn er med på opplegget. Mulig blir dette også ny anløpsplass for hurtigruten som ikke trenger noen omveier for å anløpe her.

hit 2

Området under utbygging til havneterminal ligger ved Hitratunnelen. Det er også krefter i gang for å sette i verk et fergesamband til Aure. Mange på Hitra ønsker seg bedre forbindelse med Nordmøre. Næringslivet på Frøya og Hitra har også ønsket flyplass for å direktesende sjømat som laks direkte ut på det internasjonale marked.