efo 1

"Key Marmara" gikk ut og forsvant ut Ramnegapet vestom Averøya.

efo 2

Flott utstyr kommer sigende inn til den travle byen vår. Denne "Seven Oceans" er spetakulær i å måte.

efo 3

Kjekt med slikt miljø også, langt unna oljeeventyret. Dette er kultur som her fra Fisktrappa.

efo 4

"Kaia Cicilie" lå ved siden av "Framnæs" i dag. Mye brukt denne pongtongen i sentrum.

efo 5

Fra området ved Brasseriet der det lå to slepebåter i dag ;"Bamse Tug" og "BB Ocean". Restauranten skal vel utvides noe etter hvert.