I forbindelse med tilførselsveien til det nye Dalabukta boligfelt i Karihola er det blir gjort omrokkeringer på mottakstasjonen for avfall på Hagelin. Selvsorteringskontainerne er nå flyttet på abdre siden av vektbua.

hage

Kontainerne er flyttet. Innfartsveien til boligfeltet vil komme fra østsiden av Gjenbrukshallen og over den tidligere bossfyllinga til venstre i bildet.