Arbeidet med å transportere havaristen "Ramnfjord" er begynt, men været er ikke særlig bra.

mot 1

Bukser og Bergning A/S fikk fort " Ramnfjord" vekk fra Orskjærene. Nå er transporten mot Stokksund og skipsopphoggeriet begynt, men været gjør at slepet ligger bak Nordlandsøya i påvente av bedre forhold.

mot 2

Slepet foregår ved hjelp av slepebåpten "Max Mammut" i front og  "Mammutkrana" som henger bak havaristen.

mot 3

"Ramnfjord" og bergningsutstyr ligger innenfor Seivika søndag. Det blåser friskt utafor i leia.

mot 4

Lars Kippernes fra Averøya jobber ombord i bergningsfartøyene som har fått "Ramnfjord" vekk fra Hakasjæret. Det gikk kjapt med proffutstyr.