Selfangsskuta "Rensmo" er sunket under slep fra handelstedet Lurvika i Aure på vei til slippen i Mellemværftet i Kristiansund. Det er Stig Cruikshank som har holdt på med den 70 fot gamle selfangsskuta siden begynnelsen på 1990 tallet. Tidlig søndag morgen skjedde noe under slep, og den sank ved Imarsundet.

crh 1

Selfangskuten "Rensmo" ved Lurvik handelssted i Aure var under restaurering, og var under slep for å settes opp på Mellemværftet. Det er eieren av Lurvika Stig Cruikshank som kjøpte dette gamle stedet i 1993.

crh 2

Stig Cruikshank sier til BN at de hadde massevis av pumper med i tilfelle noe skulle skje, men vi måtte gi opp da vannet i mengder plutselig strømmet inn. Over 20 års restaureringsarbeid havnet dessverre på bunnen. Politiet er varslet om hendelsen opplyser han til Brunsvika. net. ADRESSEAVISEN 2008