Frei Taubåtservice har i lengere tid vært med på byggingen av Dalsfjordbrua i Sogn og Fjordane. Firmaet fikk kontrakten av den tyske entrepenøren Bilfinger GmBH som fikk de store betongarbeidene. Frei taubåtservice transporterer betongen over fjorden med lekter som er ombygd fra ex bilferga "Grip". Det er FTs slepebåt "Oscar" som bukserer lekteren.

osc 1

Frei Taubåtservice med stort transportoppdrag i Dalsfjorden i Fjaler kommune i Sogn. F.v Einar Sandvik, Kai Remi Sandvik og Jan Bjørnar Sandvik.

osc 2

Lekter og "Oscar" ved utskipningsstedet for betong i Fjaler. Bruprosjektet omfatter store vei og tunnelarbeider samt hengebru over Dalsfjorden. (Foto: Statens Vegvesen)

osc 3

Brua bygges i nærmest tidligere utilgjengelig terreng. Her Frei Taubåtservice på vei over fjorden med betonglast. I og med at Bilfinger GmBh har det laveste anbud på Tresfjordbrua i Vestnes, kan vi trolig også få oppdrag der sier Einar Sandvik i Frei Taubåtservice til Brunsvikanet.(Foto: Statens Vegvesen)

osc 4

Tresfjordbrua i Vestnes er i rute. Det tyske firmaet som bygger Dalsfjordbrua hadde det laveste anbudet her på 572 millioner kroner.