Rundt 12 ungdommer har i helga holdt på med å skrive og lære nynorsk på Bruhagen. Denne delen av det norske språket har vært litt på vikende front , og Merete Bratsberg Aae har fått tilskudd fra Noregs Mållag for å tilrettelegge at ungdommer lærer språket bedre å kjenne.

brats 1

Merete Bratsberg Aae i bakgrunnen sammen med en del av ungdommene på biblioteket på Bruhagen. Litt nyanser i nynorsken har det også blitt mulig å skrive i det siste. Frå 1. august 2012 kom ei ny nynorsk rettskriving. Endringane i denne  er som følgjer: Fleirtal andre person heita tidlegare: de – dykk – dykkar. No kan du velja mellom de – dykk – dykkar eller den nye dokker – dokker – dokkar. Det er (som alltid) viktig å vera konsis. Det går ikkje an å blanda formane!
Døme på bruk: «Har de fått med dykk alle tinga dykkar?» eller «Har dokker fått med dokker alle tinga dokkar?»

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her