Vi har fått noen spørsmål om den utvidede bompengeperioden på veien Knutset -Astadt i Batnfjorden grunnet en sprekk på 9 millioner . I denne forbindelse spør  en av leserne om det blir mulig å benytte gammelveien nede ved fjorden for å unngå å kjøre gjennom bomstasjonen da den sikkert ikke blir stengt.
bf jo

Kan man unngå bomstasjonen ved å kjøre gammelveien langs fjorden spør en leser. Her  anlegget på Batnfjorden i dag.
bf fo 3

Ellers får vi vite om stor trafikkøkning spesielt med tyngre kjøretøyer på veien Høgset--Eide . Leseren mener at når Batnfjordsveien er  betalt ned, kommer ny bompengeutvidelse for å oppgradere veien over Storlandet mot Eide.