Det ruver det nye store bygget på gamle Klinge Matsenter-tomta på St.Hanshaugen. Bunnpris satser stort her, og byggingen går bra sier ansatte ved  Ing .L Sæther A/S som har hovedentreprisen på bygget. Medio oktober skal det være slutt på brakketilværelsen i den midlertidige butikken på baksiden her.
kling 1

Nybygget ved bussholdeplassen på St.hanshaugen ruver.
kling 2
Inne i bygget foregikk flislegging av gulvene i dag cirka  en måned før åpning.
kling 3

Her på baksiden blir det 4 leiligheter med parkeringsplass for butikken under.
kling 4
Inngangen skal bli mot Langveien og busslomma her.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her