Det er ikke akkurat noen frisk arbeidsplass på den gamle fyllingen på Hagelin der Wenaas karene holder på å grave. I forbindelse med at det skal legges ned store sementrør som kulvert her må dette til.
bossgrm sk
Fyllingen her er fra 1980 tallet, og det kan være så mangt som er kastet og nedgravd i deponiet her. Vannet her er sjøvann som trenger inn gjennom fyllingen når det er flo.
bossger 2
Ellers er dette det som er igjen av den ene bunkeren som ble sprengt for et par dager siden. Den i bakgrunnen skal også sprenges vekk i forbindelse med tomtearbeidet her ute i Dalabuktafaltet.