Stavnes fyrstasjon på Averøya rett vest for byen har blitt en populær plass. Venneforeningen er veldig aktiv, og arbeider jevnlig med å vedlikeholde stasjonen og få til arrangementer der. I dag er Lerøy Hydrotech på stasjonen for å ordne med flytebrygge som firmaet har sponset venneforeningen.
vid

Båt fra Lerøy Hydrotech holder på med flytebrygge her 2,4 km unna kameralinsen i dag.