Byggevirksomheten her og der krever mye betong, og sementen den kommer sjøveien når det er snakk om store mengder til betongfabrikkene i distriktet.
berria
"Conberria" er en kjent traver som går langs kysten med sement. Ber ved Brunsvika i dag.
berr 2
Laksefrakterne går i ett. Her "Christine" som kom inn i regnværet i løpet av mandagen.