En granat er i dag funnet under gravearbeid ved et hus ved nærheten av Emilgården i Bolga. Granaten mangler tennsats, men det er ukjent om ladningen er intakt inne i prosjektilet.
bolga 1
Finnerne har målt granaten til cika 7 cm i diameter og 26 cm opp til gjengene for tennsatsen. Mulig er dette en 7,5 cm granat. Tyskerne i byen hadde slikt skyts til disposisjon flere steder i Festung Kristiansund, og drev også skyteøvelser fra byen mot området Bolga/ Freikollen faktisk så sent som 2-3 dager før krigen var over.( Foto: Jan B. Sandvik) Under annonse den 6.mai 1945 utstedt fra ortskommandanuret i Kristiansund.
bolga 2

Granatfunn i byen 1. juni 2012