Bolga Næringspark har fått pålegg om å stoppe arbeidet med utfylling av Bolgleira ved Husøya fra Klima og Forurensingsdirektoratet. Det har vært en rekke klager vedrørende denne utbyggingen fra Velforeningen i Bolga.
leira 1
Det er i dette området at klagen er gitt oppsettende virkning som tilsier at utbyggingen må stanse til klagen eer endelig avgjort.
leira 3

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her