Det bygges og repareres hus overalt i byen. Store boligprosjekter på Dale og ute ved Hagelin/ Dalabukta. Litt andre plasser også selvfølgelig.
omastat 1
Kjempebygget til Statoil i Omagata stikker bare 4 etasjer over grunnplanet her, men det er vel like mange etasjer på nedsiden av berget.
omastat 2
I Freiveien i Vågen er det arbeid på gang for å legge nytt tak på Stornaustet som er Gomalandets eldste bevarte bygning fra 1742, altså det året Kristiansund ble grunnlagt, eller rettere sagt fikk kjøpstadrettigheter sammen med Molde.
molde fjoere
Byene hadde 250 års jubileum i 1992, og det kom ut frimerker i forbindelse med dette.