Fra Hjelvik settefiskanlegg i Romsdal kom det i dag tankbil med lakseyngel (smolt) som skulle ut til et eller annet oppdrettsanlegg. Hjelvik Settefisk er stor på dette området her i Møre og Rømsdal.
ftransport 1
Fisken lastes over i rør til brønnbåten "Frøytind" på kaia i dag. (Foto: Håkon Bloch)