Fra Haukåsvatnet på Averøya til Sørvika foregår det vegarbeid med nedsatt fartsgrense til 50 km/t. Merkelig nok ser det ut til at man kan kjøre i 80 når man kjører sørover.
evt 1
Her er det skiltet 80 km/t på vei sørover.
evt 2
På samme strekningen fra Stolplagerstrækkå i Sørvika til Haukåsvatnet er det 50 grense.